Direct Disaster Response to Japan

From Noisebridge
(Difference between revisions)
Jump to: navigation, search
Line 11: Line 11:
 
The goal is to create later on a publication of this event and propose open source options how to respond to disasters like this.
 
The goal is to create later on a publication of this event and propose open source options how to respond to disasters like this.
  
== List of Gear ==
 
  
* [[Equipment and devices needed for the project]]
+
== [[Equipment and devices needed for the project]] ==
  
Have
 
 
 
Have not
 
 
heavy working boots
 
working gloves
 
helmet
 
working jacket
 
working trousers
 
rubber boots
 
 
* Camping Gear
 
 
Have
 
 
camping math
 
sleeping bag
 
tarp
 
 
Have Not
 
 
mosquito net
 
mess kit
 
head lamp
 
 
 
* Electronics
 
 
Have
 
 
digital camera
 
USB stick
 
incubator (arduino + aquarium heater)
 
 
 
Have not
 
 
terminal ("mobile based" internet access device)
 
 
 
* Cultures
 
 
Have
 
 
kombucha
 
yogurt
 
kefir grains
 
 
Have not
 
 
water kefir grains
 
  
  

Revision as of 17:07, 14 March 2011

Contents


Direct Disaster Response Japan (EN/CZ)

EN

This is a web page dedicated to the alternative disaster response in Japan

The plan is to leave for Japan latest on 24/3/2011 and help with disaster reliefe effords. I plan to do the hard work like cleaning the debris, help to run shelters and to start up with new build up. I want to report on the events on everyday bases (if possible). I want to learn how the Japanese organize their disaster response work because they are probaby the best in the world in it. In the same time I want to help to create/improve alternative disaster response concept. My focus would be introduction and use of fermented foods and beverage and build up of fermentation and multimedia centers as described in project Proyecto Chihiro and Proyecto Placetas however appliyed under critical conditions .

The goal is to create later on a publication of this event and propose open source options how to respond to disasters like this.


Equipment and devices needed for the project

CZ

Tato stránka je dedikována alternativnímu přístupu napravování přírodních katastrof

Plánem je odletět do Japonska nejpozději do 24/3/2011 a začít s pomáháním pči odstraňování následků neštěstí. Plánuji pomoci klasickou manuální prací jakou je odstraňování trosek, pomoc s chodem azylových center a začít znovu budovat co je třeba. O daných aktivitách chci každý den podávat zprávy, pokud to bude jen trochu možné. Chci se v praxi naučit, jak Japonci organizují záchranné činnosti, protože jsou v tom zřejmě nejlepší na světě. Současně ale chci začít vytvářet systém alternativní ke konvenčnímu přístupu záchraných prací, hlavně při budování nových struktur. Budu se zaměřovat tak jako dosud na aplikaci fermentaci pro přípravu jídel a nápojů a výstavbu multimediálních center. Tyto koncepty jsou popsány v projektech Proyecto Chihiro a Proyecto Placetas v těchto případech ale aplikováno v extrémních podmínkách.

Cílem je později vytvořit publickaci o této události a navrhnout na základě open source alternativní přístupy "odpovědí" následkům přírodních katastrof.

Během několika hodin přidám seznam vybavení, které budu potřebovat pro tuto akci, cílem je získat levné a použité.

Personal tools