Direct Disaster Response to Japan

From Noisebridge
Revision as of 08:29, 14 March 2011 by Algoldor (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

This is a web page dedicated to the alternative disaster response in Japan

The plan is to leave for Japan latest on 24/3/2011 and help with disaster reliefe effords. I plan to do the hard work like cleaning the debris, help to run shelters and to start up with new build up. I want to report on the events on everyday bases (if possible). I want to learn how the Japanese organize their disaster response work because they are probaby the best in the world in it. In the same time I want to help to create/improve alternative disaster response concept. My focus would be introduction and use of fermented foods and beverage and build up of fermentation and multimedia centers as described in project Proyecto Chihiro and Proyecto Placetas however appliyed under critical conditions .

The goal is to create later on a publication of this event and propose open source options how to respond to disasters like this.

Tato stránka je dedikována alternativnímu p?ístupu napravování p?írodních katastrof

Plánem je odletět do Japonska nejpozději do 24/3/2011 a začít s pomáháním pči odstraňování následků neštěstí. Plánuji pomoci klasickou manuální prací jakou je odstraňování trosek, pomoc s chodem azylových center a začít znovu budovat co je třeba. O daných aktivitách chci každý den podávat zprávy, pokud to bude jen trochu možné. Chci se v praxi naučit, jak Japonci organizují záchranné činnosti, protože jsou v tom zřejmě nejlepší na světě. Současně ale chci začít vytvářet systém alternativní ke konvenčnímu přístupu záchraných prací, hlavně při budování nových struktur. Budu se zaměřovat tak jako dosud na aplikaci fermentaci pro přípravu jídel a nápojů a výstavbu multimediálních center. Tyto koncepty jsou popsány v projektech (http://frantisekapfelbeck.org/tiki_wiki/tiki-index.php?page=Proyecto+Chihiro%7CProyecto Chihiro) a (http://frantisekapfelbeck.org/tiki_wiki/tiki-index.php?page=Proyecto+Placetas%7CProyecto Placetas) v těchto případech ale aplikováno v extrémních podmínkách.

Cílem je později vytvořit publickaci o této události a navrhnout na základě open source alternativní přístupy "odpovědí" následkům přírodních katastrof.

Personal tools