Direct Disaster Response to Japan/Finance

From Noisebridge
Revision as of 21:27, 18 March 2011 by Algoldor (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

Rozpočet pro projekt v Japonsku

Balance donací obdržených do 16/3/2011 (včetně) = 15858 Kč

  • 14/3/2011

Obdrženo 2970 Kč

Utraceno 0 Kč

  • 15/3/2011

Obdrženo 1098 Kč

Utraceno 0 Kč

  • 16/3/2011

Obdrženo $11970 Kč

Utraceno 0 Kč

  • 17/3/2011

Obdrženo $0 Kč

Utraceno 0 Kč

  • 18/3/2011

Received $0

Spend $0