Direct Disaster Response to Japan/Finance

From Noisebridge
< Direct Disaster Response to Japan
Revision as of 20:59, 17 June 2012 by Rubin110 (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

[edit] Rozpočet pro projekt v Japonsku

Balance donací obdržených do 19/5/2011 (včetně) = 16308 Kč

  • 14/3/2011

Obdrženo 2970 Kč

Utraceno 0 Kč

  • 15/3/2011

Obdrženo 1098 Kč

Utraceno 0 Kč

  • 16/3/2011

Obdrženo 11970 Kč

Utraceno 0 Kč

  • 17/3/2011

Obdrženo 0 Kč

Utraceno 0 Kč

  • 18/3/2011

Received 0

Spend 0

  • 19/5/2011

Received 450 Kč

Personal tools