14/4/2011 (CZ)

From Noisebridge
Jump to: navigation, search

Zdravím ve spolek!

Tento email je určen sponzorům, kteří mě materiálně podpořili a samozřejmě všem těm, kteří mi pomohlli v mnoha dalších směrech a umožnili mi pracovat na tomto projektu abych mohl osobně v Japonsku pomoci, tak jak možno. Rád bych všem poděkoval, velmi si toho vážím.


Jak již víte do této chvíle jsem byl schopen vybrat zdroje o hodnotě 15 858 Kč. Během několika posledních týdnů jsem připravoval jednoduchý plán, co v Japonsku dělat na základě těchto zdrojů. Zde je jednoduché shrnutí v bodech:


1) počátkem května přiletet do Japonska letadlem a osobně kontaktovat hacker hnutí v Tokyu a být obeznámen s vývojem projektů, které jsou spjaté s katastrofou, označovanou jako Senday/Tohaku tsunami (3-6 dní)


2) opustit Tokyo a s batohem vyrazit do oblasti Sendai/Tohaku, zdokumentovat situaci a pokud možno navázat osobní kontakty (7-14 dní)


3)

a) vrátit se do Tokya a pomoci hackerům s projekty v rámci katastrofy (40-60 dní)

b) najít místo v rámci postižené oblasti a pomoci jak mohu, zřejmě hlavně fyzicky přeživším (40-60 dní)


4) kontinuálně posílat zprávy o mých aktivitách, tak jak technologie umožní (po celou dobu)


5) vrátit se do Evropy a tůrovat Evropu a možná Střední a Severní Ameriku a presentovat zkušenosti z mého pobytu v Japonsku a současně se připravovat na návrat do Japonska na delší dobu (půl roku až rok a půl). Chci být aktivní v poli biotechnologií, hlavně v hackingu jídla a fermentací. Současně chci pracovat na svém zdraví, hlavně na svém držení těla a samozřejmě pokračovat ve studiu jazyka, jehož zvládnutí je pro mě esenciální.


Nuže toto by byl základní, jednoduchý plán. Je možné, že se vyskytnou nějaké změny, ty budou ale řešeny v rámci pomoci postiženým oblastem ať již budu přímo v místě či distančně, žijíc za minijmálních nákladů.


Nu a teď k finanční části tohoto úsilí.


Na základě plánu načrtnutého výše jsem připravil návrh, jak bych chtěl využít zdrojů, které jsem do teď obdržel a kolik ještě musím získat abych tuto akci mohl uzkutečnit. Již jsem dostal souhlas od části mých sponzorů, umožnující mi využít dané zdroje dle mého uvážení, tak či tak chci tento projekt udržet tak otevřený jak je možno, proto jej nadále otevírám k diskuzi, čtěte proto prosím dále!


Je jasné, že potřebuji získat více zdrojů abych měl nejen na letenku (kolem 14 400 Kč), ale také abych měl co jíst až budu na místě (viz. níže). Rád bych využil dubna pro přípravy spojené s tímto projektem (kontaktování přáslučných organizací v Japonsku, studium jazyka atd.), což by mě přišlo na přibližně 2 700 Kč, dle propočtu pět dolarů na den po dobu třiceti dnů (90*30). Velmi by mi pomoho pokud bych mohl použít dalších cca 3 600 Kč jako investici, která mi umožní získat více zdrojů, tedy pokrýt tuto investici a získat něco navíc. Jednalo by se o aktivity jakými jsou přednášky, semináře na fermentace, zkrátka bych dělal to, co standardně, abych záskal zdroje pro své aktivity, plánujíc odletět začátkem května. Jakmile budu na místě, tak budu pokračovat ve svém letitém rozpočtu pět dolarů na den, což znamená při době pobytu dva a půl měsíce přibližně 6 750 Kč. Jako občan České Republiky musím ze zákona platit zdravotní pojištění, které činní přibližně 1 100 Kč měsíčně. Toto pojištění mi je v Japonsku na nic, pokrývá mě pouze v rámci Evropské Unie, ale platit je musím tak či tak. Zatím hledám nějakou “rozumnou pojistnou alternativu” pro Japonsko, ale moc dobře to nevypadá. Nu a nakonec bych na základě mých dosavadních zkušeností chtěl mít v záloze přibližně 3 600 Kč, pro případ krajní nouze. Opravdu bych rád odjel do desátého května, cítím, že už je na čase.


Takže zde je shrnutí rozpočtu:


donací obdrženo do 14/3/2011


obdrženo 15 858 Kč


žádám o zainvestování přípravné fáze


investice 6 300 Kč


zpáteční letenka do Japonska


investice 13 860 Kč


prostředky nutné pro přežití v Japonsku po dobu dvou a půl měsíců


investice 9 900 Kč


rezrva pro situace krajní nouze


investice 3 600 Kč


CELKEM ZÍSKÁNO


15 850 Kč


CELKEM NUTNO ZÍSKAT


33 660 Kč


ZBÝVÁ ZÍSKAT


17 810 Kč


Tak to by bylo pro teď zhruba vše. Dejte mi prosím vědět co si o tomto plánu myslíte, mě to přijde reálně proveditelné. Rozpočet je trošku “našponovaný”, ale myslím, že to zvládnu. Jsem si poměrně jist, že mohu získat finance potřebné pro uzkutečnění tohoto projektu, doufám, že před tím než odjedu.


Mějte se všichni prima,


Z Kouta na Šumavě zdraví,


František