Direct Disaster Response to Japan

From Noisebridge
Jump to navigation Jump to search
Noisebridge | About | Visit | 272 | Manual | Contact | Guilds | Resources | Events | Projects | 5MoF | Meetings | Donate | (Edit)
Projects | Concepts | Proposals | Art | Spacebridge | PFA Template | Edit
Humanitarian Projects | Homemade protective mask project | Direct_Disaster_Response_to_Japan | Edit

New beginning.jpg

Direct Disaster Response for Japan (EN/CZ)[edit]

English version[edit]

This is a web page dedicated to alternative disaster response in Japan. To sign up for the mailing list, please click here:

https://www.noisebridge.net/mailman/listinfo/japan-help

I suggest to leave for Japan after the first wave of professional disaster relies workers left which means around 3-6 weeks since now (leaving at the end of April, beginning of May). I want to report on the events on an everyday basis (when possible). I also want to learn how the Japanese organize their disaster response work because they are probably the best in the world at it. At the same time, I want to create/improve an alternative disaster response concept. My focus would be the introduction and use of fermented foods and beverages and the buildup of fermentation and multimedia centers as described in the following project: Proyecto Chihiro and Proyecto Placetas however applied under critical conditions.

My longer-term goal is to create a publication based on this relief effort and to propose open source options for responding to disasters like this one.

If you would like to support this project please do so here with note that it is for the project Direct Disaster Response to Japan or Help-Japan, thank you very much.

[Donate to the project]

News[edit]

Japan passes law to cleanse Internet of bad Fukushima radiation Link shared at Tokyo Hackerspace discuss

Missing cash after quake returned in high numbers

Powerful Typhoon Roke hits Japan

Fukushima's Reactor 1 Meltdown Was Worse Than We Realized

Fukushima proclaimed stable by Japanese prime minister

Equipment and devices needed for the project[edit]

Budget[edit]

Disaster Projects or Informations in Japan[edit]

Newsletter Archiv[edit]

Czech Version[edit]

Přímá odpověd na katastrofu v Japonsku[edit]

Tato stránka je dedikována alternativnímu přístupu napravování přírodních katastrof a především té současné v Japonsku. Pro aktivní zapojení, prosím klilněte sem a zapište se na mailing list

https://www.noisebridge.net/mailman/listinfo/japan-help

Navrhuji do Japonska odletět poté, co odjedou profesionálové v poli ostraňování katastrof, což znamená v rámci tří až šesti týdnů, tedy konec dubna, začátek května. O mých aktivitách v Japonsku chci každý den podávat zprávy, pokud to bude jen trochu možné. Chci se v praxi naučit, jak Japonci organizují záchranné činnosti, protože jsou v tom zřejmě nejlepší na světě. Současně ale chci začít vytvářet systém alternativní ke konvenčnímu přístupu záchraných prací, hlavně při budování nových struktur. Budu se zaměřovat tak jako dosud na aplikaci fermentaci pro přípravu jídel a nápojů a výstavbu multimediálních center. Tyto koncepty jsou popsány v projektech Proyecto Chihiro a Proyecto Placetas v těchto případech ale aplikováno v extrémních podmínkách.

Cílem je později vytvořit publickaci o této události a navrhnout na základě open source alternativní přístupy "odpovědí" následkům přírodních katastrof.

Pokud máte zájem podpořit tento projekt, tak tak prosím učiňte na odkazu uvedeném níže a přidejte prosím poznámku, že se jedná o projekt Přímé odpovědi na katastrofu v Japnsku či Pomoc-Japonsku. Za podporu velmi děkuji.

Donate to the project

Novinky[edit]

Japonsko schválilo zákon, který umožnuje "vyčištění" Internetu od "nepřesných" zpráv o radioaktivitě kolem Fukushimi" Odkaz sdílen na Tokyo Hackerspace diskuzním blogu

Vracení peněz po zemětřesení EN

Mocný typhoon Roke zasáhl Japonsko

Roztavení jaderného reaktoru číslo jedn ve Fukušimě bylo horší, nežli jsme si mysleli

Japonský premiér prohlásil Fukušimu za stabilní

Vybavení a přístroje nutné pro realizaci projektu[edit]

Finance[edit]

Projekty v rámci katastrofy v Japonsku[edit]

Dosavadní zpravy - Archiv[edit]